WEB lietotāju automātiskā ģenerēšana

WEB lietotāju iespējams pievienot automātiski, ģenerējot no RVS Horizon Personu saraksta (Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personas kartiņas).

 

Personu kartiņu sarakstā iezīmē lietotājus un izvēlnē izvēlas darbību: Veikt operāciju -> Izveidot WEB lietotājus.

 

 

 

Tiek atvērts logs Veidot WEB lietotājus.

 

 

Aizpilda lauku Horizon lietotājs  - WEB lietotājam/lietotājiem piesaistītais Horizon lietotājs (RVS Horizon izvēlne Sistēma -> Administrēt -> Lietotāji).

Atbilstoši piesaistītajam Horizon lietotājam tiek noteikta WEB lietotāja loma un tiesības, kas nosaka pieejamās funkcionālās sadaļas un tiesības apstrādāt vai skatīt datus.

 

Lai WEB lietotājs/lietotāji varētu izmantotu Windows domēna autorizēšanos, jāatzīmē izvēles rūtiņa Prefikss un blakus laukā jāievada domēna prefikss DOMAIN\ . Pēc ģenerācijas varētu būt manuāli jākoriģē izveidotie pieejas vārdi, kas izveidojas formātā „DOMAIN\LIETOTAJS”, „DOMAIN” ir Windows domēna vārds un „LIETOTAJS” ir lietotāja vārds.

 

Nospiežot pogu Labi, tiek izveidoti Horizon WEB lietotāji, kas redzami sarakstā Horizon WEB lietotāji.

 

Ja netiek izmantota Windows autentifikācija, tad visiem uzģenerētajiem lietotājiem katram atsevišķi ievadformā Horizon WEB lietotājs manuāli jānomaina paroles.